top of page

OGOO DIGITAL MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

 

OGOO DIGITAL şirketleri unvanları: OGOO Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. ve OGOO İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Adres: İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. And Plaza Blok no: 8-10d Ataşehir/İSTANBUL

E-posta: info@ogoodigital.com

KEP: ogooiletisim@hs03.kep.tr , ogoobilisim@hs03.kep.tr

 

Sayın Müşteri/Tedarikçi Adayı Firma Yetkilisi,

OGOO DIGITAL’e iş ilişkisi teklifi sebebiyle tarafımız ile paylaşmakta olduğunuz genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; yetkilisi olduğunuz ve tarafınız bakımından veri sorumlusu olan firma ile iş-hizmet-tedarik sözleşmesi kurulmasına yönelik olarak gerçekleştirebileceğimiz değerlendirmelerimizde ve görüşmelerimizde, veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki amaç ve kapsam ile sınırlı olarak, veri işleyen sıfatıyla işlenmektedir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

VERİ KATEGORİLERİ

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış-tedarik süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, OGOO DIGITAL tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar, e-posta yazışmaları, mektup veya kayıtlı elektronik posta yoluyla toplanmaktadır.

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
Cep telefonu numarası, elektronik posta adresi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, OGOO DIGITAL tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar, e-posta yazışmaları, mektup veya kayıtlı elektronik posta yoluyla vasıtasıyla toplanmaktadır.

3-Müşteri-Tedarikçi İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
Ticaret unvanı, satış yapılacak ürün-hizmet kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış-alım süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, OGOO DIGITAL tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

© OGOO | All rights reserved

  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page